ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

مقالات دیجیتال

اردوي زيارتي و سياحتي مشهد مقدس اسفند 93

1155

اهداء جوايز مسابقه فرهنگي

آذر- 89

دیدار اولیا با دبیران -آذر 92

جشن پیروزی انقلاب

جنگ شادی

پیشخوان کتاب

معرفی نرم افزار

دانش آموزان برتر

 • اميررضا عليشاه آگاه

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.77
  دوم تجربی یک

 • سهند افشاری

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.64
  دوم تجربی یک

 • فرامرز بهفروز

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.29
  دوم تجربی یک

 • برردیا منوچهری

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.97
  دوم تجربی دو

 • آرين قنادكريمي

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.83
  دوم تجربی دو

 • پارسا موسوي

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.73
  دوم تجربی دو

 • پارسا سامعي

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.88
  دوم تجربی سه

 • سالار شاه محمدی اوصالو

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.81
  دوم تجربی سه

 • شهاب بهبد

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.76
  دوم تجربی سه

 • وفاق مقدم

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.88
  دوم ریاضی یک

 • حسین ترکی نژاد ایرانی

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.78
  دوم ریاضی یک

 • سجاد علی بابایی

  نفرسوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.73
  دوم ریاضی یک

 • ثنااله خیری

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.81
  دوم ریاضی دو

 • ابوالفضل علی زاده

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.53
  دوم ریاضی دو

 • یاسر محمدزاده

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.15
  دوم ریاضی دو

 • سهند مسلمي ينگجه

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.35
  دوم ریاضی سه

 • نعيم خوش كنار

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 18.77
  دوم ریاضی سه

 • رضا صابری نیا

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 18.74
  دوم ریاضی سه

 • احسان قاسمی

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.88
  سوم تجربی دو

 • متین اسمعیلی بانی

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.72
  سوم تجربی دو

 • آراز ابراهیم زاده

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.60
  سوم تجربی دو

 • امیر حسین صورگلی

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.83
  سوم تجربی سه

 • فربد فریور

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.70
  سوم تجربی سه

 • امید امیدی

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.50
  سوم تجربی سه

 • عرفان نوروزی

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.51
  سوم تجربی یک

 • امیر رضا شریفی

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.47
  سوم تجربی یک

 • فرهاد سودی رضائیه

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.42
  سوم تجربی یک

 • نیما فطانت دیدار

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.97
  سوم ریاضی یک

 • مهدی نصیری

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.49
  سوم ریاضی یک

 • محمدرضا حسنی جبل کندی

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.49
  سوم ریاضی یک

 • احسان دنیوی

  نفرسوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.41
  سوم ریاضی یک

 • محمد فطرت قره باغ

  نفر اول کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.96
  سوم ریاضی دو

 • یاسین تقوی

  نفر دوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.51
  سوم ریاضی دو

 • محمد مهدی حمزه پوری

  نفر سوم کلاس در امتحانات نوبت اول دی ماه 94 با معدل 19.38
  سوم ریاضی دو

نظر سنجی

بنظر شما سطح امتحانات نوبت اول چگونه بود ؟
بسیار دشوار
دشوار
متوسط
آسان
مشاهده نتایج

تولدت مبارک