ورود
مرا بخاطر بسپار  |  با ورود به سامانه میتوانید از تمامی امکانات سایت استفاده کنید.

آخرین اخبار مدرسه

مقالات دیجیتال

آغاز سال تحصیلی جدید 92-91

آغاز سال تحصیلی جدید 92-91

بازديد كلاسهاي اول و دوم از موزه اروميه

بهمن -89

جام دهه فجر 90

مسابقات فوتسال جام دهه فجر بهمن ماه 90

جلسه آشنايي والدين با نظام آموزشي سالي واحدي

آذر-89

پیشخوان کتاب

معرفی نرم افزار

دانش آموزان برتر

 • امید امیدی

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.52
  اول 1

 • محمد رضا جلیل زاده محمدی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.38
  اول 1

 • علی خداداد

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 1

 • نعیم آذرخویش

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.27
  اول 1

 • پوریا توحید طلب

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.15
  اول 1

 • محمد بابائی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.07
  اول 1

 • پارسا مهر رضاپور

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.04
  اول 1

 • آراز ابراهیم زاده

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.82
  اول 2

 • میلاد جنگجو

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.70
  اول 2

 • محمدرضا ابراهیم زاده

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.70
  اول 2

 • عرفان نوروزی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.44
  اول 2

 • فرهاد سودی رضائیه

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 2

 • آیدین جعفری

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.11
  اول 2

 • علی اکبر خلیلی علی آباد

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.02
  اول 2

 • امیر صادقی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.02
  اول 2

 • فربد فریور

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.92
  اول 3

 • یاسین تقوی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  اول 3

 • احسان قاسمی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.69
  اول 3

 • ارتا امانی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.56
  اول 3

 • محمد مهدی حمزه پوری

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.50
  اول 3

 • محمدرضا حسنی جبل کندی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.33
  اول 3

 • پوریا شمس

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 3

 • رضا غفارنژاد ثانی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.19
  اول 3

 • محمد شمس الدین

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.16
  اول 3

 • روزبه شریعت

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل19.14
  اول 3

 • محمد فطرت قره باغ

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.97
  اول 4

 • امیر رضا شریفی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.86
  اول 4

 • امیر حسین پناه دوست

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.83
  اول 4

 • احسان دنیوی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.74
  اول 4

 • نیما فطانت دیدار

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.73
  اول 4

 • آرمین منعمی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.65
  اول 4

 • فرنود امیرفلاح

  نفر اممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.58
  اول 4

 • محمد هادی تمکین وش

  نفر ممتازكلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.55
  اول 4

 • آرمین فکوری

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.45
  اول 4

 • پارسا فاضلی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.30
  اول 4

 • علی محمد لطفی

  نفر اول كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.41
  دوم ریاضی 1

 • محمود نادری

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.36
  دوم ریاضی 1

 • امید آذرجو

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.34
  دوم ریاضی 1

 • علی حق دوست قهرمانلو

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.85
  دوم ریاضی 2

 • احسان نصرتیان

  نفر دوم كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.52
  دوم ریاضی 2

 • یاسر پوراصغر

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.34
  دوم ریاضی 2

 • رضا عباسی فر

  نفر اول كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.54
  دوم تجربی 1

 • محمدرضا غفاری مقدم نوقابی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.53
  دوم تجربی 1

 • محمد سرخیلی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.13
  دوم تجربی 1

 • امیر نوری

  نفر اول كلاس و دوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.65
  دوم تجربی 2

 • میلاد نظیفی

  نفر دوم كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.64
  دوم تجربی 2

 • رضا ارومچی

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.44
  دوم تجربی 2

 • امیر رضا حیدرلو

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.44
  دوم تجربی 2

 • سپهر کولائی

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.26
  دوم تجربی 2

 • معین زارع دیزجدیری

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.71
  دوم تجربی 3

 • پارسا قره گوز

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.58
  دوم تجربی 3

 • مبین شکاری

  نفرسوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.55
  دوم تجربی 3

 • عرفان قامتلو

  نفر اول كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.64
  سوم تجربی 1

 • سهيل صديق

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.50
  سوم تجربی 1

 • سالار چایچی

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  سوم تجربی 2

 • سالار چایچی

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  سوم تجربی 2

 • كيوان آرين نيا

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.83
  سوم تجربی 2

 • آرسام شكراله پور رضائيه

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.51
  سوم تجربی 2

 • عطاءالله فردوس خواه يگانه

  نفر اول كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.84
  سوم ریاضی 1

 • نيما زارع مرادي

  نفر دوم كلاس و پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.68
  سوم ریاضی 1

 • علي صبوحي طسوجي

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.04
  سوم ریاضی 1

 • محمد داور پور

  نفر اول كلاس و سوم پايه در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.26
  سوم ریاضی 2

 • علی سنبلی

  نفر دوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 18.81
  سوم ریاضی 2

 • مبين حسن خضري

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.38
  سوم تجربی 1

 • آرمان ذوالفقاري ديداني

  نفر ممتاز كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 19.45
  سوم تجربی 2

 • امين درويش زاده بالاو

  نفر سوم كلاس در امتحانات خرداد ماه 93 با معدل 18.47
  سوم ریاضی 2

نظر سنجی

بنظر شما برگزاری آزمون های مستمر هفتگی از نظر اجرا و کم و کیف سوالات در چه سطحی است ؟
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
مشاهده نتایج